Zprávy

Nová expozice na Staré huti

Stará huť u Adamova, nová (dočasná) expozice

Od začátku května tohoto roku (2023) je po 18 měsících možné opět navštívit interiér Kameňáku - budovy bývalé modelárny lichtenštejnské železářské huti v Josefovském údolí, která spolu s "velkou" pecí tvoří dominanty areálu Staré huti u Adamova.

Mezi Mistry starých řemesel

Stará huť u Adamova, Dominik polopatě vysvětlující, červen 2021

Že se pohybujeme mezi mistry starých řemesel, to my, co se scházíme u Františky, samozřejmě dobře víme. Uznala to i Česká televize, která 17. května zařadila do programu první díl cyklu o experimentální archeologii Mistři starých řemesel.

To nejstarší ze Staré huti

Stará huť u Adamova, uvnitř odvlhčovacího objektu

Součástí rekonstrukčních prací, jimž byla podrobena budova muzea železářstvá na Staré huti u Adamova (tzv. Kameňák), byla i výstavba jedné zcela nové struktury. Tou je betonová zeď tvořící společně se severní zdí Kameňáku dutinu umožňující udržet budovu suchou. Během terénních úprav pro tuto stavbu byla obnažena vnější líc zdiva budovy Kameňáku. Část tohoto zdiva se svoji strukturou liší od zbytku stavby.

Nudíte se? Pokácejte si Populus tremula

Akutní nedostatek stavebního materiálu k obnově plotků v okrsku starého železářství na Staré huti u Adamova byl jedním z důvodů tříletého klučení v cípu areálu huti při silnici do Adamova. V předloňském roce jsme ke káceným stromům přidali i dvojici topolů osyk v blízkosti velké pece. Stromy se nám odvděčily snahou o zachování se při životě, jejímž důsledkem se stala rozsáhlá houština mladých osyk.

Z hutníků televizními hvězdami, alias proč se tavilo i v červnu

Zatímco dlouholetý zvyk určuje pořádat v Josefově pouze dvě tavební seance do roka, tedy velkou týdenní květnovou akci a malou zářijovou ‚víkendovku‘, vloudila se v roce 2021 do harmonogramu i akce třetí, s hlavním účelem předvedení procesu tavby a vyjmutí železné houby na kameru České televize, a to hned pro scény ve dvou plánovaných televizních pořadech. Jak akce probíhala, jak moc nám bylo dobře, i co jsme se nového naučili, je popsáno v tomto příspěvku.

Tavící snímaní kamerou

Květnové počínání v Josefově v roce 2021 a co přineslo

Navzdory stále nepomíjejícímu záchvatu světového kolektivního šílenství, trvajícího již téměř přes rok a půl, nám podmínky umožnily alespoň komorně uspořádat tradiční, byť tentokrát patřičně ‚okrájené‘ setkání na Staré Huti. I když se mimojiné konalo bez davů diváků, přineslo další nové poznatky stran taveb i uhlířství, jenž přispěly celkovému stavu našeho vědění v rámci obnovování ztracených dovedností a řemesel, jenž definovaly životy našich předků.

Trojice taveb v kusových pecích rozličného typu

Podzimní dění v Josefově v roce 2020 alias co tavby i jiné experimenty přinesly

Krátké mezidobí mezi jarní a podzimní vlnou ‚COVIDových hrátek ‘ nám dopřálo možnost uspořádat tradiční workshop hutnictví a železářství v náhradním termínu na počátku září. Jako obvykle se nejen tavilo, ale rovněž byla v provozu potravinářská pec a dokonce se i pilně pálilo vápno. Svojí tradiční účastí přispěli i Slované ze sdružení historického šermu DAGA. Tento příspěvek si klade za cíl představit celkové dění, ovšem vzhledem k jeho autorovi samozřejmě s důrazem na provedené experimentální tavby.

Železná houba

Stavba a výpal třináctého milíře na Staré huti aneb uhlí není nikdy dost...

Druhá vlna jarního kácení lesíka za uhlířským placem za účelem jeho zmlazení opět poskytla výrazné množství ke zuhlení vhodného dřeva. A protože uhlí není nikdy dost a dřevo by ve vlhkém údolí brzy podlehlo zkáze, byl opět seskládán a vypálen velký milíř za účelem jeho ‚záchrany‘, a rovněž pro ověření několika nových uhlířských konceptů.

Milíř na Staré Huti

Pokus o slovanskou sekeru

Jelikož byla jarní akce na Staré Huti zrušena, tak se mi zastesklo po těch desítkách kilech spáleného dřevěného uhlí za účelem výroby nekvalitního drahého, ale za to pracného železa. Rozhodl jsem se, že bych rád vytvořil repliku dobového nástroje z houbové oceli a padla mi do oka velkomoravská sekera „bradatice“. Rozhodl jsem se toto mé hraní na kováře zdokumentovat i se svými někdy až absurdními myšlenkovými pochody a možná tak navázat na Dominikův článek o výrobě nožosrpu/srponože.

St. Arahut - živá tradice uctívání na Balkáně

Našemu slovinskému kamarádovi a členovi spolku Františka se podařil unikátní a pro nás velmi důležitý objev. Na východ od Dubrovníku je stále živá tradice uctívání Svatého Arahuta!

Oltář v kapli, obraz sv. Arahuta po pravé straně

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Zprávy