Spolek Františka

Spolek Františka

Sekce Kruhu přátel Technického muzea v Brně se zaměřením na průmyslovou archeologii

Aktivity dobrovolných spolupracovníků a zájemců o spolupráci při dokumentační a odborné činnosti muzea jsou formálně organizovány formou Kruhu přátel TMB s různým zaměřením. Spolek Františka byl založen jako obnovená sekce Kruhu přátel se zaměřením na průmyslovou archeologii zejména proto, že po dlouhou dobu velmi účinně funguje bez jakékoliv formální podoby. V úzké součinnosti s odbornými pracovníky realizujeme množství aktivit na Staré huti a někteří členové rozšiřují činnost ve vlastní režii i dále a vracejí se s novými poznakty a zkušenostmi. Někteří přinášejí již zcela hotovou znalost technologie - takto jsme "koupili" například uhlířství, které přinesl až z Českého Lesa Jirka Kadera a podobně rodina Kmoškova s velkým záběrem různých aktivit v rámci jejich spolku archaických nadšenců.

Formálně určují status spolku Františka stanovy kruhu přátel Technického muzea v Brně

starahut.com

Správcem Stará huti a pořadatelem veškerých aktivit v areálu je Technické muzeum v Brně.
Na aktivitách a zejména na pořádání pravidelného workshopu a setkání v Josefovském údolí se podílí celá řada dalších organizací a jednotlivců. Nejdůležitější jsou vyjmenováni v patičce www.starahut.com formou odkazů.
Autor původní prezentace starahut.com se na aktivitách technického Muzea podílí od roku 1994 zejména jako metalurg a spoluorganizátor akcí spojených s experimentálními tavbami. V rámci této spolupráce vznikla diplomová práce autora a několik dalších drobnějších publikací k tématu experimentálních taveb železa, v neposlední řadě potom tento web.
Tato webová prezentace je neoficiální materiál. Veškerý zde prezentovaný obsah je připravený ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně a je publikován s jeho souhlasem a vědomím. Nově prezentuje také aktivity kruhu přátel TMB - Spolku Františka.
Součástí tohoto webu je kompletní obsah sborníků Archeologia technica. Převod sborníků do formy PDF a jejich publikování bylo provedeno společně autorem tohoto webu a pracovníků TMB.
Autor tohoto webu nemá z jeho provozu přímý ani nepřímý zisk ve formě finanční ani jiných výhod.

Květen v Září

Vážené a Vážení,
květnové akce se posouvají na září. Workshop bude 16. - 18. září a ukázky pro veřejnost v sobotu 19. září.

Město rozkvětu

Vše je jednou poprvé a poprvé tu také doporučuji beletrii. Při zrodu překladu románu Beverly Swerlingové Město rozkvětu jsem měl tu čest poskytnout překladateli, panu Geriku Císaři, malou konzultaci ohledně v knize popisovaných metalurgických postupů. A protože si asi málokdo uvědomuje, že právě metalurgie a novinky ve zkujňování surového železa byly podmínkou, která umožnila stavbu mrakodrapů, myslím, že propagace této jinak běžné "bestsellerové" 1) knižní produkce je alespoň omluvitelná.

Jak na řeckou abecedu

Texty věnované metalurgii musí používat znaky řecké abecedy a k jejich vložení do HTML webové stránky je nutné použít malý trik. Místo znaku se zapíše zástupný kód a prohlížeč při zobrazení stránky zobrazí požadované písmeno.

Staňte se členy Spolku Františka!

Staňte se členy Spolku Františka - nebudete se muset umývat a ti méně šikovní ani stříhat a holit!

Sv.Jiří - potkání v Josefsthalu

24. až 25. dubna jsme se dle příkazu a pokynu p.t. pořadatelské služby za účelem důstojného vzpomenutí svátku sv. Jiří dostavili do hutí. Na pracovním programu byla příprava na květnové dílny. Petr Kos s archáisty stavěli vápenku, my ostatní jsme porůznu uklízeli, vysoušeli, spalovali staré ploty, debatovali, vařili a konzumovali. Na druhý den se malá skupinka vypravila na lokalitu, kterou jsme zkoumali před takřka 20 lety, aby tam učinili několik drobných nálezů střepů a dyzen.

Náš prápor není žádná handra
Přihlásit se k odběru RSS - Spolek Františka