Sv.Jiří - potkání v Josefsthalu

24. až 25. dubna jsme se dle příkazu a pokynu p.t. pořadatelské služby za účelem důstojného vzpomenutí svátku sv. Jiří dostavili do hutí. Na pracovním programu byla příprava na květnové dílny. Petr Kos s archáisty stavěli vápenku, my ostatní jsme porůznu uklízeli, vysoušeli, spalovali staré ploty, debatovali, vařili a konzumovali. Na druhý den se malá skupinka vypravila na lokalitu, kterou jsme zkoumali před takřka 20 lety, aby tam učinili několik drobných nálezů střepů a dyzen.

Náš prápor není žádná handra
Galerie: