O nové Staré Huti - redakční systém Drupal

Jak jste si možná všimli, po takřka 10 letech provozu stránek www.starahut.com dochází k zásadní změně systému a správy webu. Abychom se posunuli v možnostech publikování nových článků a aktualit od více přispěvatelů, vybral jsem jako základ nové podoby webové stránky redakční systém Drupal.

Přebal knihy Drupal 7

Uvolněna AT 23

Právě byl uvolněn sborník AT23 ke stažení na internetu.
V tuto chvíli máme k dispozici pouze sborník jako celek a předkládáme jej "tak jak je".

Přebal AT 23

Program semináře Archeologia technica 34

Právě byl uzavřen program 34 semináře Archeologia technica.
Seminář se koná v přednáškové místnosti Technického muzea v Brně 28. dubna 2015 (obvyklé úterý) od 9:30 hodin.
Účastnický poplatek činí 100 Kč, pro studenty 20 Kč (neplatí pro přednášející).

Wootz a tavení během Velikonoc 2015

Shodou okolností se letos konal mimořádný týden taveb v Josefově během velikonočního týdne (4.4. - 10.4.2015), ve spolupráci s rakouskými kolegy Johannem Kuzelem a Erichem Polackem (oba z vídeňské univerzity, Institut Mineralogie a Krystalografie).

Akce v roce 2015

Archeologia technica 34 - odborný seminář TMB 28. dubna 2015 (obvyklé úterý).
7. workshop starého železářství - týden taveb na Staré huti 20.-22. května 2015.
15. Setkání v Josefovském údolí - nejen předvedení tavby na Staré huti 23. května 2015
Podzimní malý metalurgický workshop - víkend taveb na Staré huti 18.-19. září 2015

Mineralogické a genetické typy železných rud

Minerálů, obsahujících železo, je v přírodě mnoho, ovšem těch, které by obsahovaly jak dost kovu, tak byly i dostatečně rozšířené, nejlépe ve formě těžitelných akumulací, je jen hrstka. Níže bude uveden jejich výčet a popis, doplněný fotografiemi vzorků minerálů a rudnin ze sbírek Institutu Mineralogie a Krystalografie Vídeňské univerzity a z expozice hutnictví a železářství u Staré huti u Adamova.

Tavby 2012

V roce 2012 proběhly obvyklé jarní a podzimní tavební kampaně. Článe přináší základní data o provedených tavbách, jeji průběhu a výtěžku. Celkem je zaznamenáno 7 taveb.

Kde udělali soudruzi na Tajuplném ostrově chybu

Zatímco Robinson ovládl řemesla, trosečníci na Lincolnově ostrově pod vedením inženýra Cyruse Smithe dokázali ovládnout i poměrně náročné technologie. Právě zde jsem se poprvé dočetl o přímé výrobě železa, které se věnuje tento web. Je snad logické, že se pokusím podívat malinko kritickým pohledem na technické popisy, které nám pan Jules Verne předložil. Děj knihy začíná na jaře roku 1865, v době kdy v Evropě probíhá malá metalurgická revoluce. Koks vyrobený z černého uhlí nahrazuje ve vysoké peci do té doby nenahraditelné dřevěné uhlí. Metalurgický průmysl se stěhuje k ložiskům černého uhlí. V souvislosti s tím krachují četné malé železárny, jejímž typickým zástupcem je naše huť v Josefově. Znalosti inženýra v této době jsou ještě univerzální. Cyrus Smith, inženýr a důstojník americké armády byl jistě obeznámen s aktuálním stavem metalurgie železa.

Experimenty 2008

Jako každý rok proběhla i letos v květnu veřejná tavba železa při příležitosti Dne muzeí. Při této příležitosti je vždy obnovena open-air expozice železářské hutě. Letos k rozsahu akce přispěla i konference FUMA probíhající v blízkých Křtinách. Naplánovány byly tři experimentální tavby. První ve středu 14.5. jako demonstrace pro účastníky FUMy. V pátek 16.5. experiment pro "vnitřní potřebu" a konečně v sobotu 17.5. demonstrace pro veřejnost směřovaná k načasovanému vyjmutí produktu. Dále budu označovat tavby jako J-08-1, J-08-2 a J-08-3. V případě pozitivních výsledků jsme zamýšleli pokusit se o další zpracování produktu v kovářské výhni, železo očistit a posléze vykovat v jakýsi polotovar. Kování posléze proběhlo ve dvou fázích, které označím jako JK-08-1 a JK-08-2.

Nálezový stav pecí po zimě

Stránky

Přihlásit se k odběru spolek Františka RSS