Rekonstrukce na základě rekonstrukce

Ústřední tajný archív Staré huti vydal zase jednou poklady z svého nitra a dostal se nám do rukou zapomenutý unikátní materiál. V roce 2000 byl za nepřítomnosti odborné i laické veřejnosti realisován ojedinělý experiment. Provedli jsme rekonstrukci práce na huti dle rekonstrukce kresebné. Obzvláštní důraz byl přitom kladen na zcela strnulé postoje hutníků. Zda bylo při tomto pokusu získáno železo v množství větším než malém není známo.
Experimentálního strnutí se účastnili, zleva doprava Rosťa Fabiánek, Jirka Merta a Martin Barák.

Zde kresebná rekonstrukce, dle níž byla ta trojrozměrná provedena. Jedná se o ilustraci Pavla Majora z knihy Zdeňka Váni - Svět dávných Slovanů (Artia, Praha, 1983, str. 155). Věrně jsou zachyceni šťourač a dmychač. Postava uprostřed se na kresebné rekonstrukci nevyskytuje, neboť se jedná o větce zachycujícího bezprostřední dojmy strnulých hutníků. Trojrozměrně rekonstruovaná pec typu želechovice je poněkud menší, nežli reálná, dvourozměrně rekonstruovaná se taktéž uplně nevyvedla.

Komentáře

Obrázek uživatele martin

Při bližším studiu archivního materiálu se ukázalo, že strnulá pec typu Želechovice var. Olomučany nebyla zapálena, aby chemické procesy svojí dynamikou nenarušily celkovou strnulost experimentu. Tím i produktivita setrvala na nule a experiment se tak stává dobře reprodukovatelným a získává na vysoké vědecké hodnotě!