Pokrok nelze zastavit

U vysokých pecí je vodou chlazen plášť a dyzny. V Josefově došlo k pokusu využít chladící vody též u kusových pecí.

Stará huť u Adamova - pece č. 3 a 4, 22. června 2015

Pokus s chladící vodou však byl učiněn zcela samovolně, a to díky lokálnímu přívalovému dešti, který zatopil mírně zahloubené nístěje pecí č. 3 a 4 a pece maďarské. Déšť dále přetřídil zbytky dřevěného uhlí a nejdrobnější kousky a prach způsobně vyplavil před práh železářského okrsku.
Poškození pecí 2 a 3 déšť nezpůsobil. Vzniklo v důsledku antropogenní činnosti - nějaký pitomec zkoušel, co vydrží.

Stará huť u Adamova - pec č. 4, 22. června 2015
Stará huť u Adamova - pec č. 3, 22. června 2015
Stará huť u Adamova - maďarská pec, 22. června 2015
Stará huť u Adamova - baterie experimentálních kusových pecí s tenkou hrudí, 22. června 2015