17. Setkání ve střední části Moravského krasu

V sobotu 27. května proběhne 17. ročník Setkání ve střední části Moravského krasu. Letošní program bude ochuzen o možnost návštěvy jeskyně Býčí skála, ale i tak snad bude pro návštěvníky nachystán zajímavý program. Pro nás coby Spolek Františka jsou samozřejmě nejzásadnější děje u Františčiny huti propagující stará řemesla nerozlučně spjatá s krajinou Moravského krasu.

Setkání se koná v sobotu 27. května 2017 od 9.30 až 17.00 hod. (či o chvíli déle).

Pořádajícími jsou:
Technické muzeum v Brně
Agentura ochrany přírody a krajiny – Správa Chráněné krajiné oblasti Moravský kras
Mendelova univerzita v Brně – Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Česká speleologická společnost (tentokrát jen ZO Křtinské údolí)
ARCHAIA Brno, o.p.s.
Spolek Františka
Správa jeskyní ČR – Správa jeskyní Moravského krasu
Hornicko–historický spolek Planá
Sdružení přátel historie DAGA
Modrý kámen – základní článek Hnutí Brontosaurus
obec Habrůvka

Vše se děje u příležitosti mezinárodního dne muzeí (18. května) a Evropského dne parků (24. května).
A Světový den her oslavíme v neděli 28. května úklidem po tom všem.

Součástí Setkání ve střední části Moravského krasu jsou následující akce:

Stará huť u Adamova
(národní kulturní památka ve správě Technického muzea v Brně)
železářská huť byla založená před rokem 1746 v tradiční železářské oblasti Moravského krasu sloužící jako místo výroby železa již od raného středověku. Dochovaný areál tvoří torzo vysoké dřevouhelné pece nazvané Františka, zavážecí rampy, dvojice vápenických pecí, obytné budovy a objekt bývalé modelárny. Areál slouží jako jeden z výchozích bodů sítě naučných stezek Cesta železa Moravským krasem, která se stala prostřednictvím Středoevropské cesty železa součástí programu Evropského kulturního dědictví.

Více o Staré huti u Adamova a experimentálních tavbách v replikách kusových železářských pecí: www.technicalmuseum.cz, www.starahut.com.

V areálu huti budou předvedeny tyto aktivity:

– volně přístupná expozice železářství
– ukázkové tavby v replikách kusových železářských pecí používaných v okolí slovanskými hutníky v období 9. století – ukončení taveb v 16.00 hod.
– pálení dřevěného uhlí v milíři (stavba milíře bude probíhat od 13. května, jeho zapálení je naplánováno na poledne středy 17. května, v sobotu 27. května bude milíř rozebírán)
– pálení vápna v selské vápence (výpal započne v pátek 26. května)
– kovářské zpracování výsledků předchozích taveb
– odlévání barevných kovů tradiční metodou do hliněných forem
– soustružení dřeva na replice středověkého pružinového soustruhu, řezbářství
– textilní technologie využívané v období raného středověku (tkaní na karetkách, na desce a na lucetu)
– pečení chleba v rekonstrukci středověké pece
– obrazy ze života starých Slovanů – Sdružení přátel historie DAGA

Aktivity v areálu Staré huti u Adamova realizuje Technické muzeum v Brně; Spolek Františka; ARCHAIA Brno, o.p.s. a Sdružení přátel historie DAGA.
Technické muzeum v Brně akci propaguje též pod názvem Slovani na Huti, neb 17. Setkání atd. není z marketinkového hlediska příliš štěpné.

Parkování v místě je omezeno!

Jízdní řád autobusu Technického muzea v Brně / 27. května 2017 je přiložen zcela dóle.

Švýcárna
bývalý hostinec a „struskové lázně“ – součást areálu železářské huti, nyní ekologické volnočasové centrum provozované základním článkem Hnutí Brontosaurus – Modrý kámen.

– stylová hospoda (10.00–17.00)
– prohlídky ekologicko volnočasového centra (11:00, 13:00, 15:00)
– ekohry pro děti, mládež i dospělé

viz: http://svycarna.eu/projekty/evc-svycarna

Jeskyně Býčí skála

!!! Jeskyně nebude v obvyklých květnových termínech kvůli ochraně hnízdících dravců přístupná !!!
Vstup do jejího okolí je zakázán!

Jeskyně bude přístupna až ve dnech 17., 18., 24. a 25. června a 1. a 2. července.

viz: http://www.byciskala.cz

Jeskyni má ve své správě speleologická skupina ZO 6–01 Býčí skála České speleologické společnosti.

Jeskyně Výpustek
jeden z nejvýznamnějších jeskynních systémů Moravského krasu, v období druhé světové války podzemní továrna na letecké motory, v 60. letech minulého století využila prostor jeskyně armáda pro vybudování protiatomového krytu.

– pro účastníky Setkání vstup se slevou 50 % (poukaz na slevu lze získat ve Staré huti a Staré Drátenické jeskyni)

Jeskyně Výpustek je v péči Správy jeskyní České republiky / Správy jeskyní Moravského krasu.

Více o provozu jeskyně a vstupném: www.caves.cz/jeskyne/jeskyne-vypustek/

Jeskyně Stará Drátenická
V letech 1921–1944 zde probíhala těžba fosfátové hlíny, při které došlo k poničení jeskyně. V průběhu druhé světové války byla upravena pro vojenské účely, v průběhu úprav došlo k objevu Nové Drátenické jeskyně.
– jeskyně není běžně přístupná, využijte tedy ojedinělé příležitosti!

Zpřístupnění jeskyně zajišťují členové České speleologické společnosti, ZO 6–05 Křtinské údolí.

Arboretum Křtiny
Nachází se u silnice Křtiny–Jedovnice. Rozloha arboreta založeného roku 1928 je 23 ha, zabírá louky kolem potoka, přilehlé části lesních svahů a součástí je i rybník. Evidováno je zde na 1.000 typů dřevin. Nachází se zde naučná stezka Domácí dřeviny, osazená informačními tabulkami o každé představované dřevině, nově zbudované rašeliniště a vřesoviště, venkovní výukový amfiteátr a navazující rekreačně-výchovná stezka Chvála stromů, věnovaná jednotlivým druhům dřevin.
Arboretum Křtiny je v průběhu roku zpřístupněno veřejnosti vždy v sobotu, a to po celé vegetační období mezi Dny otevřených dveří, které jsou pořádány na konci měsíce května a na začátku měsíce října.

– den otevřených dveří arboreta (9:00-17:00)

http://www.slpkrtiny.cz/slp-krtiny/arboreta/arboretum-krtiny/

Kostel Sv. Barbory – Adamov
Kostel Svaté Barbory a Světelský oltář. Oltář je částí bývalého oltáře kostela cisterciáckého kláštera v dolnorakouském Zwettlu (Světlé). Tato významná pozdně gotická památka byla v 18. století jako „staromódní“ snesena a uložena. O století později jej zakoupil kníže Alois z Lichtenštejnu a po opravě jej daroval adamovskému kostelu. Oltář byl v letech 2006–7 restaurován a je zapsán na seznamu národních kulturních památek České republiky.

– prohlídka Světelského oltáře 10:00, 14:00 a 15:00

Více o Světelském oltáři: http://www.adamov.name/uvod.html