16. Setkání ve střední části Moravského krasu

Nezadržitelně se blíží datum dalšího Setkání ve střední části Moravského krasu. Akce pro širokou veřejnost, v jejímž rámci bude možné navštívit bežně nepřístupné jeskyně v Křtinském údolí, dozvědět se mnohé o přírodě Moravského krasu a z našeho pohledu zejména shlédnout připomenutí starých řemesel, která byla kdysi pro tuto krajinu typická.

Náčelník Veliký rámus a jeho muži před Františkou

Setkání se koná v sobotu 28. května 2016 od 9.30 do 17. hodin (případně místně i déle) u příležitosti 60. výročí vyhlášení CHKO Moravský kras, Mezinárodního dne muzeí a Evropského dne parků.

Pořádateli jsou:
Technické muzeum v Brně
Agentura ochrany přírody a krajiny – Správa Chráněné krajiné oblasti Moravský kras
Město Adamov
Mendelova univerzita v Brně – Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Česká speleologická společnost (ZO Býčí skála a ZO Křtinské údolí)
ARCHAIA Brno, o.p.s.
Spolek Františka
Správa jeskyní ČR – Správa jeskyní Moravského krasu
Hornicko–historický spolek Planá
Sdružení přátel historie DAGA
Modrý kámen – základní článek Hnutí Brontosaurus
obec Habrůvka

Stará huť u Adamova - 23. května 2015 - konec ukázkové tavby - kování železné lupy

Součástí Setkání ve střední části Moravského krasu jsou následující akce:

Město Adamov
Kostel Svaté Barbory a Světelský oltář. Oltář je částí bývalého oltáře kostela cisterciáckého kláštera v dolnorakouském Zwettlu (Světlé). Tato významná pozdně gotická památka byla v 18. století jako „staromódní“ snesena a uložena. O století později jej zakoupil kníže Alois z Lichtenštejnu a po opravě jej daroval adamovskému kostelu. Oltář byl v letech 2006–7 restaurován a je zapsán na seznamu národních kulturních památek České republiky.

– prohlídka Světelského oltáře 9:00–17:00

Více o Světelském oltáři: http://www.adamov.name/uvod.html

Stará huť u Adamova - 24. května 2014 - kování železné lupy

Stará huť u Adamova
(národní kulturní památka ve správě Technického muzea v Brně)
železářská huť byla založená před rokem 1746 v tradiční železářské oblasti Moravského krasu sloužící jako místo výroby železa již od raného středověku. Dochovaný areál tvoří torzo vysoké dřevouhelné pece nazvané Františka, zavážecí rampy, dvojice vápenických pecí, obytné budovy a objekt bývalé modelárny. Areál slouží jako jeden z výchozích bodů sítě naučných stezek Cesta železa Moravským krasem, která se stala prostřednictvím Středoevropské cesty železa součástí programu Evropského kulturního dědictví.

Více o Staré huti u Adamova a experimentálních tavbách v replikách kusových železářských pecí: www.technicalmuseum.cz, www.starahut.com.

V areálu huti budou předvedeny tyto aktivity:

– volně přístupná expozice železářství
– ukázková tavba v replice kusové železářské pece používané v okolí slovanskými hutníky v období 9. století – ukončení tavby v 16.30 hod.
– pálení dřevěného uhlí v milíři (stavba milíře bude probíhat od 21. května, jeho zapálení je naplánováno na poledne pondělí 23. května, v sobotu 28. května bude milíř rozebírán)
– pálení vápna v selské vápence
– kovářské zpracování výsledků předchozích taveb
– soustružení dřeva na replice středověkého pružinového soustruhu, řezbářství
– textilní technologie využívané v období raného středověku (tkaní na karetkách, na desce a na lucetu)
– mletí obilí na ručním mlýnku
– pečení chleba v rekonstrukci středověké pece
– obrazy ze života starých Slovanů – Sdružení přátel historie DAGA
– botanická vycházka
– naučné aktivity pro děti

Aktivity v areálu Staré huti u Adamova realizuje Technické muzeum v Brně; Spolek Františka; ARCHAIA Brno, o.p.s.; Sdružení přátel historie DAGA a Správa CHKO Moravský kras.

Parkování v místě je omezeno.

Stará huť u Adamova - 23. května 2015 - pečení chleba

Švýcárna
bývalý hostinec a „struskové lázně“ – součást areálu železářské huti, nyní ekologické volnočasové centrum provozované základním článkem Hnutí Brontosaurus – Modrý kámen.

– stylová hospoda (10.00–17.00)
– prohlídky ekologicko volnočasového centra (11:00, 13:00, 15:00)
– hry a ekohry pro děti, mládež i dospělé
– výstava o opravě objektu Švýcárny (13.00)

viz: http://svycarna.eu/projekty/evc-svycarna

Stará huť u Adamova - 23. května 2015 - železná lupa

Jeskyně Býčí skála
součást jeskynního systému s podzemním tokem Jedovnického potoka, známé archeologické naleziště tzv. Knížecího pohřbu z období 500 let př. n. l., v období druhé světové války zde vznikala podzemní zbrojní továrna, jeskyně není běžně přístupná.

– komentované prohlídky pro veřejnost (9.00–16.00 hod.), doporučuje se terénní obuv a teplý oděv (délka prohlídky je cca 90 minut)
– před jeskyní proběhne zábavně-vědecký program „Rekonstrukce Wankelovy princezny a pravěké jídlo a pití“
– 17:30 – koncert Tara Fuki (benefiční koncert pro Malý Tibet)

viz: http://www.byciskala.cz/MaRS/index.php?show=clanek&id=580

Jeskyni má ve své správě speleologická skupina ZO 6–01 Býčí skála České speleologické společnosti.

Jeskyně je přístupna též ve dnech 14., 15., 21., 22. a 29. května.

Stará huť u Adamova - 23. května 2015 - mletí obilí na ručním mlýnku

Jeskyně Stará Drátenická
V letech 1921–1944 zde probíhala těžba fosfátové hlíny, při které došlo k poničení jeskyně. V průběhu druhé světové války byla upravena pro vojenské účely, v průběhu úprav došlo k objevu Nové Drátenické jeskyně. Jeskyně není běžně přístupná.

Zpřístupnění jeskyně zajišťují členové České speleologické společnosti, ZO 6–05 Křtinské údolí.

Stará huť u Adamova - 22. května 2015 - pálení vápna

Jeskyně Výpustek
jeden z nejvýznamnějších jeskynních systémů Moravského krasu, v období druhé světové války podzemní továrna na letecké motory, v 60. letech minulého století využila prostor jeskyně armáda pro vybudování protiatomového velitelského krytu.
Ve vstupním objektu i vlastní jeskyni byla v loňském roce zpřístupněna nová expozice "Jeskyně a lidé".

– pro účastníky Setkání vstup se slevou 50 % (poukaz na slevu lze získat ve Staré huti a Staré Drátenické jeskyni)

Jeskyně Výpustek je v péči Správy jeskyní České republiky / Správy jeskyní Moravského krasu.

Více o provozu jeskyně a vstupném: www.caves.cz/jeskyne/jeskyne-vypustek/

Stará huť u Adamova - 23. května 2015 - kovář u výhně

Arboretum Křtiny
Nachází se u silnice Křtiny–Jedovnice. Rozloha arboreta založeného roku 1928 je 23 ha, zabírá louky kolem potoka, přilehlé části lesních svahů a součástí je i rybník. Evidováno je zde na 1.000 typů dřevin. Nachází se zde naučná stezka Domácí dřeviny, osazená informačními tabulkami o každé představované dřevině, nově zbudované rašeliniště a vřesoviště, venkovní výukový amfiteátr a navazující rekreačně-výchovná stezka Chvála stromů, věnovaná jednotlivým druhům dřevin.
Arboretum Křtiny je v průběhu roku zpřístupněno veřejnosti vždy v sobotu, a to po celé vegetační období mezi Dny otevřených dveří, které jsou pořádány na konci měsíce května a na začátku měsíce října.

– den otevřených dveří arboreta

http://www.slpkrtiny.cz/slp-krtiny/arboreta/arboretum-krtiny/

Stará huť u Adamova - 23. května 2015 - odlévání drobných bronzových ozdob

Jízdní řád autobusu Technického muzea v Brně / 28. května 2016

Adamov / zastávka – Stará huť u Adamova
odjezd: 8:30 / 9:30 / 10:30 (jede přes Býčí skálu k Výpustku) / 12:30 (jede přes Býčí skálu k Výpustku) / 13:30 / 14:30 / 15:30 (jede přes Býčí skálu k Výpustku) / 16:30

Stará huť u Adamova – Adamov / zastávka
odjezd: 9:15 / 10:15 / 12:15 / 13:15 / 14:15 / 15:15 / 16:15

Stará huť u Adamova – Výpustek
odjezd: 10:40 / 12:40 / 15:40

Výpustek – Stará huť u Adamova
odjezd: 11:00 / 13:00 / 16:00

Stará huť u Adamova – Brno / Řečkovice
odjezd: 17:15

Fotografie Martina Baráka a Evy Řezáčové zachycující děje v areálu Staré huti u Adamova vznikly v letech 2014 a 2015.

Stará huť u Adamova - 23. května 2015 - the venue