Podzimní tavba 2019

V sobotu 21. září proběhne na Staré huti u Adamova letošní Podzimní tavba. Srdečně Vás zveme!

Experimentální tavby v replikách raně středověkých železářských kusových pecí/

V sobotu 21. září (od 10.00 do 17.00 hod.) v areálu Staré huti u Adamova./

Akce je pokračováním série experimentálních taveb v replikách raně středověkých kusových železářských pecí prováděných již po několik let s cílem přispět k pochopení této staré technologie a současně propagovat památky spojené s historií starého železářství.
Pece jsou vybudovány na základě poznatků získaných během archeologických výzkumů hutnických dílen z 8.-10. století nalezených ve střední části Moravského krasu v okolí dnešních obcí Olomučany, Rudice, Habrůvka a Babice nad Svitavou.
Je plánována dvojice taveb se vsázkou místní goethitové a z Francie pocházející železné rudy (tzv. minette).

K minetě více například v Dominikově příspěvku.

Tavba probíhá po několik hodin, během nichž je do pece za stálého dmýchání vzduchu vsazována vypražená drcená železná ruda a dřevěné uhlí. Výsledkem úspěšné tavby je tzv. železná houba – těstovitá hmota obsahující mimo vlastního železa i strusku a části nespáleného dřevěného uhlí. Houba je ihned po vytažení z pece zpracovávána dřevěnou palicí na dřevěném špalku, aby došlo k její homogenizaci a vytěsnění nečistot. Tento železný kus, který tvořil výrobek raně středověké huti, se nazývá železná lupa a byl dále kováři zpracováván na požadované výrobky.

Tavby pořádá Technické muzeum v Brně společně se Spolkem Františka (jednou ze sekcí Kruhu přátel Technického muzea v Brně) a Středoevropskou cestou železa.

V případě nepřízně počasí se akce nekoná./

Experimentální a ukázkové tavby jsou v areálu národní kulturní památky Stará huť u Adamova pořádány každoročně v měsíci květnu – v rámci akce „Workshop starého železářství“ a „Setkání ve střední části Moravského krasu“ a v měsíci září. Informaci o přesném datu a další podrobnosti je možné nalézt na webu Technického muzea v Brně a též na adrese http://www.starahut.com

Stará huť u Adamova je jednou ze zastávek naučné stezky Cesta železa Moravským krasem, začleněné do Středoevropské cesty železa (Central European Iron Trail / Mitteleuropäische Eisenstrasse).

Fotografie z loňského podzimu jsou prací Martina Baráka.