ARCHEOLOGIA TECHNICA 37

Zveme Vás na 37. seminář industriální archeologie v úterý 24. dubna 2018 / od 9.30 hodin v přednáškovém sále TMB.
Tématem semináře je zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami, průmyslová archeologie i praktické experimenty.

Zájemci o přednesení příspěvku, oznamte laskavě téma i název organizátorům do 18. dubna 2018.
Účastnický poplatek činí 200 Kč, pro studenty 50 Kč (neplatí pro přednášející).
Program semináře bude zveřejněn na adrese www.tmbrno.cz či www.starahut.com
KONTAKT: Ondřej Merta / 541 421 426 / 721 079 258 / merta@tmbrno.cz