Jarní workshop začal

V sobotu 16.5. byl zahájen jarní workshop. Chystá se milíř, dokončuje se vápenka a pec na chleba. Baterie železářských pecí začne chrlit oheň, strusky a možná i železo již v neděli...

Pec Františka stále shovívavě dohlíží na naše lopocení

7. Workshop starého železářství oficiálně začne až ve středu 20. května, některé věci je však nezbytné připravit již v předstihu. Jistí pracovití nedočkavci navíc považují třídenní workshop a sobotní "Setkání" za dobu zcela nedostačující k řádnému zahutnění si. Tak započali pro jistotu již v neděli, a to hned dvěma tavbami. Výsledek je sice nevalný, ale šlo o vyzkoušení zatím nám prakticky neznámé rudy, takže i neúspěch je kaménkem do kýžené mozaiky.

Milíř je hotov a připraven k pondělnímu zapálení (je plánováno na jedenáctou hodinu dopolední).

Vápenka čeká pokrytí vsázky jílem a v pátek zapálení, tak aby bylo během sobotní akce hotovo.

První plody vydala chlebová pec. Kváskový chléb bude následovat.

Galerie: