ARCHEOLOGIA TECHNICA 35 / 2016

Ve čtvrtek 21. dubna se v Technickém muzeu v Brně uskuteční 35. seminář Archeologia technica / Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami.

V letošním roce pořádá Technické muzeu v Brně již 35. seminář Archeologia technica / Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami. Seminář proběhne netradičně ve čtvrtek, 21. dubna 2016 od 9:30 hodin.

Posláním seminářů je prezentace a řešení problémů spojených s archeologickými výzkumy technických a technologických zařízení, dokumentací a záchranou průmyslového dědictví i seznamování s výsledky praktických experimentů prováděných v rekonstrukcích starých výrobních zařízení.

Semináře se specifickou tématikou výrobních a technických zařízení mají svůj nepochybný význam a v jejich konání a zpřístupňování přednesených příspěvků a informací ve stejnojmenném časopise budeme i nadále pokračovat.

Místo konání semináře:
Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno – Královo Pole.
Příjezd: tramvají č. 12 směr Technologický park, zastávka Technické muzeum.

Možnost (omezená) parkování v areálu muzea.

Zájemci o přednesení příspěvku nechť zašlou název a anotaci nejpozději do 14. dubna 2016 na níže uvedenou adresu.

Účastnický poplatek činí 100 Kč, pro studenty 20 Kč (neplatí pro přednášející).

Kontakt na organizátory:
Ondřej Merta / 541 421 426 / 721 079 258 / merta@technicalmuseum.cz

Semináře Archeologia technica / Zkoumání výrobních prostředků a technologií archeologickými metodami
Prvotním popudem k pořádání setkání v prosinci roku 1974 byla vzájemná domluva desítky československých archeologů (tehdy mladší generace) o vhodnosti vzájemného setkávání, při němž by byly prezentovány a řešeny problémy spojené s výzkumy technických a technologických zařízení odkrývaných při archeologických výzkumech. Tomuto poslání odpovídal původní název setkání i vydávaného sborníku „Zkoumání výrobních objektů a zařízení archeologickými metodami“. Tento vpravdě barokně znějící název byl roku 1992 změněn návrhem Jiřího Waldhausera na dnešní název „Archeologia technica“.
Ze zakládajících členů a tradičních účastníků prvních seminářů se postupně stali zasloužilí pedagogové a profesoři univerzit a Vysokého učení technického. Postupně se náplň seminářů rozšířila na prezentaci širších problémů spojených s posunem chápání industriální archeologie navíc směrem k dokumentaci a ochraně technických památek ve smyslu ochrany průmyslového a kulturního dědictví.

Přednesené příspěvky je možné publikovat v časopise Archeologia technica. Časopis vydávaný Technickým muzeem v Brně, v nějž se původní sborník přetransformoval, je uveden na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

Příspěvky publikované ve starších sbornících Archeologia technica / Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami jsou ve formátu pdf umístěny na tomto webu, pod záložkou ARCHEOLOGIA TECHNICA.

Fotografie - Martin Barák