Velký milíř a další přípravy II.

V poledne (ve středu 17. května) proběhlo na Staré huti u Adamova zapálení milíře.

Stará huť u Adamova - květen 2017 - doplňování krále po zapálení milíře

Akt proběhl úspěšně a důstojně a v době, kdy autor opouštěl Starou huť, provedli uhlíři vedení Josephsthalermayzweitausendsiebzehnholzkohlenmeilerführerem Dominikem dvojí doplnění vyhořívajícího krále a opakovaně blahořečili osobě, který vymyslela hodinu zapálení zaručující několikeré noční vstávání (O.M.).

Stará huť u Adamova - květen 2017 - zapálení milíře - alkoholická obětina
Stará huť u Adamova - květen 2017 - zapálení milíře
Stará huť u Adamova - květen 2017 - doplňování krále v milíři
Stará huť u Adamova - květen 2017 - milíř několik hodin po zapálení
Stará huť u Adamova - květen 2017 - milíř
Stará huť u Adamova - květen 2017 - u milíře
Stará huť u Adamova - květen 2017 - milíř a rýžování rudy

Mimo práce s milířem došlo i na rýžování rudného koncentrátu francouzské minety (viz příspěvek Dominika o pobytu v Lotrinsku).

Stará huť u Adamova - květen 2017 - oprava jednokanálové vápenky

4. vápeníkovi to nedá a přes původní plán doopravit vápenou pec až o weekendu využívá pracovního vytížení uhlířů a koná část úprav již nyní.

Stará huť u Adamova - květen 2017 - pražení rudy

Pražení další dávky olomučanského goethitu (141 kg v nepraženém stavu).