Železářské workshopy, neboli slovanským hutníkem snadno a rychle

Když jsme byli před devíti lety ponouknuti k uspořádání Workshopu starého železářství (nejmenovaným pražským kolegou a kamarádem), netušili jsme, že tato setkání zájemců o starou železářskou technologii budou mít delšího trvání a už vůbec ne, že bychom pořádali v jednom měsíci workshopy dva.

Je nutné samozřejmě přiznat, že se jedná o setkání poměrně komorní, což je ale dáno z podstaty věci, místa konání i okruhu organizátorů.

Ve dnech 17. a 18. května 2017 proběhne workshop Železářství - přímá výroba železa určený pro pracovníky muzeí.
Workshop je jedním z výstupů projektu NAKI II. Průmyslové dědictví z pohledu památkové péče (DG16P02H029), jehož řešitelem je Územní odborné pracoviště Ostrava Národního památkového ústavu a spoluřešitelem Technické muzeum v Brně (pořadatel workshopu).

Středa 17. května / Stará huť u Adamova / 10:00 – cca 20:00 hod. / seznámení se s místem konání, příprava železné rudy a uhlí, zapálení dřevouhelného milíře (12:00), tavba v kusových pecích.

Čtvrtek 18. května / Stará huť u Adamova / 9:00 – cca 15:00 hod. / teoretická část (historie místa, vývoj železářství s důrazem na přímou výrobu v kusových pecích, milířování dřevěného uhlí, kovářská práce), pokračovaní praktické části – kovářská práce, případně další tavba v kusové peci.

Počet účastníků je omezen na maximálně 20 osob.

Pracovní oblečení nutné, zašpinění jisté.

Ubytování v objektu muzea železářství přímo v místě (ve vlastním spacím pytli). Po oba dny společný oběd z kotlíku v místě. Doprava vlastní, či možnost vyzvednutí na nádraží v Adamově (po předchozí domluvě).

Závaznou přihlášku zasílejte do pondělí 15. května.

Účastnický poplatek činí 200 Kč.

Kontakt: Ondřej Merta / Technické muzeum v Brně / merta@technicalmuseum.cz

Následovat bude 24.-26. května Workshop starého železářství (již devátý)
Po všechny tři dny budou probíhat experimentální tavby v rekonstrukcích raně středověkých železářských pecí a kovářské zpracování získaných železných lup.
Ve čtvrtek 25. května budou předneseny příspěvky účastníků workshopu k problematice starého železářství.

Na letošní rok je naplánován milíř o dvojnásobném objemu, nežli je v Josefově/Staré huti obvyklé. Bude proto zapálen již ve středu 17. května.
Workshop je určen odborné veřejnosti a jeho kapacita je již naplněna.

Kontakt: Ondřej Merta / Technické muzeum v Brně /
tel.: 541 421 426 / 721 079 258 /
merta@technicalmuseum.cz

Na workshop navazuje v sobotu 27. května Sedmnácté setkání ve střední části Moravského krasu, pořádané TMB, Správou CHKO Moravský kras, Archaia Brno o.p.s., Mendelovou univerzitou – ŠLP Křtiny, společností living history DAGA a dalšími organizacemi a spolky, s programem ukázek raně středověkých technologií a řemesel (tavba v kusové peci, kování, ukázky textilní výroby, pálení vápna, odlévání barevných kovů, pružinový soustruh, mletí obilí na žernovu, pečení chleba).

O Setkání podrobněji o jeden příspěvek níže na této stránce.

V letošním roce nebude v tomto datu veřejnosti přístupná jeskyně Býčí skála!