Často kladené otázky

Do této rubriky jsme připravili otázky, které nejčastěji dostáváme a odpovědi na ně.

Obrázek uživatele martin

Železo, které vyrábíme neteče. Teplota dosahovaná v peci je nižší než teplota, při které se taví železo, a proto železo zůstane po celou dobu redukce v tuhém skupenství. Teče pouze struska, která se taví při nižších teplotách než železo.

Obrázek uživatele martin

Pece, které testujeme jsou přesné, a tedy i správně velké, rekonstrukce pecí podle archeologických nálezů. Velikost pecí je ovlivněna zdrojem vzduchu. V období do kterého veškeré typy našich experimentálních pecí spadají byl tímto zdrojem ručně poháněný měch.

Obrázek uživatele martin

Pracujeme převážně s typy pecí, které podle datování nálezu byly používány v období od začátku 9.st n.l. až do 12 st. n.l. Starší typy pecí byly obdobně velké, jen byly pokaždé originálně technicky řešené. Mladší pece jsou již ve znamení růstu velikosti v důsledku využití pohonu vodním kolem.

Obrázek uživatele martin

Tavba začíná předehřevem, kdy se již "naplno" dmýchá a to trvá nejméně hodinu. Následuje 3-8 hodin rovnoměrného přisazování a doba se řídí zejména tím, jak pec "bere". V poslední fázi se již nepřisazuje a pec se buďto otevře, nebo se naopak ponechává zvolna vychládnout do dalšího dne.