Svátek Svatého Václava

Jeden z našich nejvýznamnějších svátků - Den české státnosti, neboli výročí zavraždění patrona českých zemí Svatého Václava, jsme se rozhodli oslavit přísně historicky.

Tak jako v případě již dříve zmíněné želechovické strnulosti, jsme se i při příležitosti slavného dne pokusili o maximálně věrnou rekonstrukci, mající přiblížit železářské děje ve střední části Moravského krasu v době násilného skonu zemského patrona. A v čemže takováto rekonstrukce spočívala? V Krasu jsme se ani neukázali. To dokládají fotografie rozličných partií okolí Josefova, na kterých není vidět ni živáčka, natož nějakého hutníčka.

Dle dosavadních archeologických dokladů skončila doba intenzivní práce v dobře organizovaných hutích s pádem Velké Moravy (ať již způsobeným přímo či nepřímo Maďary, změnou přírodních podmínek či kombinací těchto příčin) v období let 906/907 a trvalo nějakých padesát let, nežli se zde opět začalo kouřit ze železářských pecí. Tentokráte již šachtových se zahloubenou nístějí a pracujících vždy pouze v několika málo kusech v nepořádně rozvržených dílnách.

V titulku použita fotografie sochy Svatého Václava od Petra Parléře z www.edejiny.cz.

A když tak se, Milý Václave, nezlob a nedej zahynouti nám, ni budoucím!