Ke dni horníků

10. září by měli mít svátek horníci. Rádi bychom tento den připomněli upozorněním na velmi pěknou publikaci.

Katalog expozice hornictví NTM - obálka

V úvodu zmíněnou publikací je katalog expozice Hornictví a Rudného a uhelného dolu Národního technického muzea v Praze. Expozice sice byla veřejnosti zpřístupněna již v roce 2013 a katalog vydán v loňském roce, ale k nám si cestu našel až nyní.
Autory scénáře nové expozice hornictví a textu katalogu o 365 stranách jsou Karol Šmehil a Martin Přibil. Jsou také autory mnoha opravdu krásných fotek zachycujících objekty na povrchu, ale zejména podzemní prostory a je vidět, že tuto fotokrafickou disciplínu ovládají velmi dobře.
Katalog obsahuje úvodní slovo pana generálního ředitele (jejich), v úvodu jsme seznámeni s historií hornické expozice NTM, s budováním sbírky a koncepcí expozice. Následně jsou pojednány obě základní části expozice - Hornictví a Rudný a uhelný důl. Obě části jsou pak popsány v jednotlivých oddílech následujících jejich členění.
Je možné shlédnou nejen velké bohatství sbírek Národního technického muzea (doplněné o zápůjčky pocházející z dalších institucí), ale též množství dobového ikonografického materiálu, ať již známého, či pány autory v rozličných archivech objeveného.
Nedílnou součástí jsou samozřejmě texty přibližující a shrnující vývoj hornických dějů nejen na našem území.
Na fotografiích dokumentujících rudný a uhelný důl nacházející se ve druhém a třetím souterrainu budovy NTM mohou pamětníci vidět velký rozdíl mezi dolem před uzavřením muzea a nynějším stavem.

Obsah katalogu doplňují poznámky, soupis literatury, slovníček, samozřejmě seznam exponátů a rejstřík.

Opravdu pěkné a povedené.

Katalog je možné si objednat na následující adrese (resp. dle pokynů zde uvedených):
http://www.ntm.cz/muzeum/publikace-k-prodeji%20#book_k22
Cena činí 350 Kč
Nebo spojte nákup katalogu s návštěvou Národního technického muzea v Praze.

P.S.: NTM má dva doly, TMB zase dvě huti. A tři mlejny.