Vápenná pec č. II ve Staré huti u Adamova (Josefově)

V květnu 2016 proběhl experimentální výpal v druhé replice jednokanálové stabilní vápenné pece vystavěné pracovníky Ústavu archeologické památkové péče Brno, Muzea města Brna a spol. ARCHAIA Brno v areálu Staré huti u Adamova.

První vápenná pec byla postavena na jaře 2015 a v rámci 15. Setkání ve střední části Moravského krasu v ní byl učiněn jeden výpal, při němž se ukázaly některé konstrukční nedostatky. Druhé zařízení imituje po úpravě pece č. I z roku 2015 novověkou periodickou pec s jednorázovým výpalem, jejíž varianty byly archeologicky doloženy z katastrů obcí Mokrá, Ochoz, Rudice a Lipovec v Moravském krasu. Tyto tzv. selské vápenky zásobovaly podomácku vyrobeným páleným vápnem značnou část jižní a střední Moravy v rozmezí 19. - 20. století a byly vývojovým předstupněm místních kontinuálních pecí šachtových, které se objevily v 19. století ve střední a jižní části Moravského krasu v Ochozu a Adamově v souvislosti s pozořickým panstvím Lichtenštejnů.

Parametry zkušebního zařízení umožňují vyprodukovat během jednoho výpalu cca 0,6 m3 kusového vápna, při spotřebě cca 2,5 m3 dřeva. Doba výpalu přitom trvá cca 18-20 h, předem je ale nutné v pec i vápenec kvalitně vysušit, aby nedošlo vlivem jeho nadměrného rozpukání k destrukci klenby roštu. Po vychladnutí pece a rozebrání výpalku u ní probíhá ukázkové hašení v dřevěné hasnici se sítem, kde se vápno mění na vápennou kaši, která je uskladněna do vápenné jámy o objemu 2 m3. Zde probíhá zrání formou delšího ležení. Část výpalku byla odebrána k pokusům hašení s přebytkem vody a aplikacím na restaurátorské účely v oblasti lidového stavitelství na jižní Moravě.

Vápenec potřebný na výpal poskytl lom Mokrá (vápence hádsko-říčské a vilémovické) a areál huti (vápence josefovské). Analýza suroviny a výpalku, se provádí v laboratoři firmy Carmeuse Czech Republic s.r.o. Mokrá-Horákov. V peci lze vyprodukovat velmi kvalitní kusové vápno s obsahem CaO kolem 95% a CO2 0,5%. Současná norma požaduje min. 80% CaO a max. 4% CO2.

Petr Kos

Pozn.: Vápenku zbudoval a výpal vápna provedl Petr Kos s pomocí Petra Holuba (a dopomocí dalších osob).

Surovinu z lomu v Mokré do vápenky laskavě připravil Českomoravský cement, a.s.

V areálu Staré huti u Adamova (mezi Velkou pecí a Kameňákem) se nachází dvě další vápenné pece - tyto však byly postaveny v roce 1852 a jsou trošku větší.

Fota: Martin Barák, Natálie Belisová, David Merta, Ondřej Merta

Text Petra Kosa vložil a chybami opatřil O. Merta

Galerie: