Milíř i pece již dýmí

V pondělí 23. května, ve 12.46 přesně, došlo k zapálení milíře a v tentýž den proběhly i první dvě tavby v kusových železářských pecích.

V pondělí byl zapálen milíř postavený během weekendu z necelých 10 metrů tvrdého dříví a pomalu, ale jistě zmenšuje svůj objem, tak jak se uvnitř dříví mění v uhlí. Uhlíři se do čtvrtka či pátku příliš nevyspí.

V pondělí i úterý proběhlo po dvou tavbách, jejichž výsledky nebyly (dle očekávání a předpokladu) příliš spektakulární. Zkoušena byla ruda z Rudky u Kunštátu, která svým složením není pro kusové pece právě vhodná. Tedy ta, kterou jsme nasbírali v místech novověkého dolování, neboť z okolí Rudky jsou doklady raněstředověkého železářství a staří hutníci si dokázali najít rudu malým kusovým pecím vyhovující.
V očekávání strašlivého deště předpovězeného na úterní večer byla huť opatřena stříškou. A ta, když nebude muset chránit před deštěm, poslouží stejně dobře i před sluncem.
Fotografie dokumentující atmosféru a výsledky taveb mohou případní zájemci shlédnout na Facebooku - Stará Huť.

Kolegové vápeníci ještě zvelebují svoji pec do níž následně umístí připravený kámen (vápenec samozřejmě) a v pátek brzy ráno ji zapálí.

Vývoj dalších dějů bude možné shlédnout na Facebooku, či nejlépe na místě.
Na tomto místě bude prezentován až finální report (s určitým časovým odstupem).