Čtvrteční update

Jak jsme byli uvedli níže, k uhlířskému placu bylo přivezeno dříví na stavbu milíře a část pecí péčí kolegy Dominika T. již stojí.

Polovina pecí s tenkou hrudí je v podstatě hotova. Po částečném oschnutí a s tím souvisejícím zpevnění dojde i na jejich estetické vylepšení.

Při odchodu autora této aktuality pracoval kolega Dominik na peci č. 1 (tmavé místo vlevo).

Vypražená ruda je vybrána a nadrcena. Pozůstatky ohňů odklizeny.

Dříví očekává uhlíře. Ti začnou milíř stavět v sobotu.

Další pece (alias pyrotechnologická zařízení) u Staré huti. Zleva: vápenka (ta bude zapálena přístí pátek), chlebová pec (předpokládá se průběžný provoz - kváskový chleba, pizza, maso, buchty) a keramická pec (osiřelá po odchodu odborného učitele Boba z VOŠ restaurátorské - do toho fušovat nebudeme).