Vážné přípravy započaly. Vážně!

Kvapem se blížící termín experimentálních a ukázkových taveb (25.-28. května 2016) nás přinutil vrhnout se do přípravných prací, bez nichž by byly následné železářské veselice neproveditelné.

Stará huť u Adamova - pražení železné rudy, květen 2016

Titulní obrázek sice ukazuje pražení rudy, ale nejdůležitějším krokem bude obnovení replik kusových pecí, které nepřežily zimu. Ke stavbě nových nejspíše dojde během nadcházejícího weekendu, či o něco dříve, ale materiál je již připraven. Doufejme, že v dostatečném množství.

Stará huť u Adamova - železářská pec č. 3 po zimě, květen 2016
Stará huť u Adamova - jíl na stavbu železářských pecí, květen 2016

Vypražena byla dvojice rud - jednak hematit používaný v současném hutnictví (do směsi "na krásu") a limonit z oblasti Rudky u Kunštátu, který využívali již raně středověcí hutníci.
Pražení samozřejmě proběhlo separátně a byl na při něm spálen 1 prm tvrdého dříví.
Následovat bude vybrání rudy z ohnišť a její drcení na požadovanou velikost.

Stará huť u Adamova - pražení železné rudy, květen 2016
Stará huť u Adamova - vypražená železná ruda, květen 2016

Na Setkání ve střední části Moravského krasu se však nepřipravuje jen hutnická část Spolku, ale i ta vápenická. Materiál na úpravu vápenné pece a vsázku je také již připraven.

Stará huť u Adamova - vápenná pec,příprava na "Setkání", květen 2016

Po polovici týdne připutuje dřevo potřebné pro pálení dřevěného uhlí v milíři. Ten bude stavěn od soboty 21. května a zapálen v pondělí 23. května (cca po poledni). Nebo tak nějak. U těch starých technológii se na nějakou tu hodinku nehledí!