Workshop starého železářství ve Staré huti u Adamova 2016

Ve dnech 25. - 27. května proběhne v areálu Staré huti u Adamova (Františčiny huti) osmý ročník Workshopu starého železářství.

Stará huť u Adamova - zpracování železné lupy

Program je jako obvykle stanoven poměrně vágně, neboť se bude odvíjet částečně dle počasí a účastníků.
Po všechny tři dny však bude probíhat výpal dřevěného uhlí v milíři a tavby domácího teamu v replikách raněstředověkých kusových železářských pecí s tenkou hrudí. Milíř bude stavěn o víkendu 21. a 22. května a zapálen v pondělí 23. května.
V předstihu bude obnovena baterie železářských pecí, které v průběhu zimy podlehla přírodním živlům a pitomcům.
Ve čtvrtek 26. května večer budou předneseny příspěvky účastníků setkání k problematice starého železářství.

Workshop je určen zejména odborné veřejnost.

Stará huť u Adamova - květen 2015 - stavba milíře
Stará huť u Adamova - květen 2015 - příprava milíře k zapálení
Stará huť u Adamova - květen 2015 - hořící milíř

Kontakt: Ondřej Merta / Technické muzeum v Brně /
tel.: 541 421 426 / 721 079 258 /
merta@technicalmuseum.cz

Stará huť u Adamova - květen 2015 - vylomení železné houby z kusové pece

Na workshop navazuje v sobotu 28. května "Šestnácté setkání ve střední části Moravského krasu”, pořádané TMB, Správou CHKO Moravský kras, Archaia Brno o.p.s., Mendelovou univerzitou, městem Adamov, společností living history DAGA a dalšími organizacemi a spolky, s programem ukázek raně středověkých technologií a řemesel (tavba v kusové peci, kování, ukázky textilní výroby, pálení vápna, odlévání barevných kovů, pružinový soustruh, mletí obilí na žernovu, pečení chleba).

Stará huť u Adamova - květen 2015 - nasekávání železné lupy
Stará huť u Adamova - květen 2015 - kování železné lupy
Stará huť u Adamova - květen 2015 - Adam Thiele staví kusovou pec
Stará huť u Adamova - květen 2015 - hudební doprovod při stavbě pece
Stará huť u Adamova - květen 2015 - Adam Thiele se svou lupou
Stará huť u Adamova - květen 2015 - kování další železné lupy
Stará huť u Adamova - květen 2015 - večerní vylomení pece
Stará huť u Adamova - květen 2015 - kovář při práci