Františce k svátku

9. března slaví svátek Františky. My se přidáváme a přejeme té naší desítimetrové.

Františka na fotografii ze šedesátých let 19. století

Naše milá Františko, přejeme Ti všecko nejlepší ke Tvému svátku!

Josefov, vysoká pec v roce 1965

Fotografie z archivu Národního památkového ústavu ukazuje pec v roce 1965, před započetím rekonstrukčních prací v areálu. Během nich byla pec opětovně opatřena cihelnou nástavbou, ochozem a mostem spojena se zavážecí rampou.

Titulním vyobrazením je výřez fotografie lichtenštejnské železářské huti v Josefově (současné Staré huti u Adamova) v šedesátých letech 19. století. Podle fotografie byla v rámci rekonstrukce provedena cihelná nástavba vysoké pece, jež původně skrývala ohřívač větru (vzduchu) dmýchaného do pece, ochoz i dřevěný zavážecí můstek. Mimo vlastní pece je vidět východní průčelí zaniklé budovy slévárny, komíny kuploven, kryté schodiště (nebo rampa?) vedoucí od slévárny na ochoz pece a část dělníků a výrobků - litinových trub a setrvačníků.

Současná vysoká pec je postavena ve čtyřicátých letech 19. století a sloužila do let sedmdesátých. Nahradila starší pec vystavěnou správcem Karlem Rudzinským v devadesátých letech 18. století, jež byla následovnicí první josefovské pece ze třicátých či čtyřicátých let 18. století. Po vyhasnutí byly použitelné součásti a stavební materiály rozebrány a využity jinde. Pec přišla o cihlovou nástavbu ohřívače a žáruvzdornou vyzdívku a sloužila jako provizorní obydlí a poněkud větší (resp. vyšší) kůlna.

Josefov, vysoká pec v roce 2015, Martin Barák

Františka v současné době, resp. v květnu 2015, na fotografii Martina Baráka. Rekonstrukční práce na "velké" peci byly dokončeny až v novém tisíciletí opravou vnitřního líce skeletu pece.

A ještě kytka k tomu svátku.