Souhrnná tabulka ročníků 2008 - 2013

Výsledky ročníků seřazené v přehledné tabulce včetně srovnání s výsledky kolektivu autorů z let (1982 - 1986), které byly východiskam našich sérií taveb.

Citace: 
Rozpracováno: Barák, M., Nepublikovaná tabulka srovnání výsledků taveb v letech 2008 až 2013. Stránský, K. – Souchopová, V.: Zaniklé pochody přímé výroby železa z rud a jejich rekonstrukce, s. 123. Zkoumání výrobních objektů a technologií archeologickými metodami 3 Stránský, K. – Souchopová, V. – Merta, J.: Rekonstrukce pochodů přímé výroby železa z rud, s. 12. Archeologia Technica 11

Rubrika: