Earth and Fire: Anasazi Style Pottery

Video ukazuje výrobu keramiky amerického indiánského národa Anasázů. Protagonistka videa Kelly Magleby provozuje webovou stránku www.anasazipottery.net, kde se můžete dozvědět více.

Earth and Fire: Anasazi Style Pottery from Solpin Films on Vimeo.