Jarní workshop skončil alébrš Den poté

A jak jsme zvesela v sobotu 16. května za slunečného počasí započali s přípravou 7. Workshopu starého železářství a 15. Setkání ve střední části Moravského krasu, tak jsme v neděli 24. května pod zachmuřeným nebem dokončili hrubý úklid areálu huti, otřeli slzu a již se těšíme na další sběh tavičů příští květen a též na podstatně komornější akci v září.

Pec Františka

V rámci Workshopu a Setkání proběhlo 14 taveb v kusových pecích, tavba wootzu, výpal dřevěného uhlí v milíři, vápna a keramiky. Upečeno a snědeno bylo nemálo chlebů a buchet, doplněn sdostatek vitamínu B a provedeno několik dalších taškařic. Podrobnější zpráva bude po úplném vzpamatování se a shromáždění fotografií následovat.

Stará huť u Adamova - čtveřice pecí s tenkou hrudí a otisk měchů
Stará huť u Adamova - pozůstatek po milíři
Stará huť u Adamova - zbylé deštěm vyhašené vápno ve vápenné peci
Stará huť u Adamova - všech šest železářských kusových pecí činných v květnu 2015
Přes veškerou naši snahu část flóry odolala
Galerie: