Katalog expozice Hutnictví

Nedlouho po Přehledu dějin hutnictví v českých zemích vydalo Národní technické muzeum Katalog expozice Hutnictví zpřístupněné veřejnosti přede dvěma roky.

Katalog expozice Hutnictví

Katalog expozice Hutnictví vydaný na konci loňského roku se zatím v nabídce prodejných publikací na webu Národního technického muzea neobjevil, doufejme však, že tak brzy stane.
Autory scénáře expozice jsou Irena Laboutková, Josef Petrik a Zdeněk Rasl.
Publikace o 264 stranách je pochopitelně rozčleněna stejným způsobem jako vlastní expozice Hutnictví (historický vývoj oboru - nejstarší vývojové období - středověké železářství - nepřímá výroba železa, období feudálního hutnictví - průmyslová revoluce - novodobý vývoj hutnictví od 1. světové války do roku 1989; železo a společnost - železo a mytologie - železo a válka - železo a řemeslo - železo a umění; interaktivní a dětský kout; schéma vývoje výroby železa), navíc nás seznamuje s vývojem dokumentace oboru v NTM a historií předchozích expozic stejného tématu. Doplněna je o úvodní slovo pana ředitele (generálního - NTM je velká instituce), seznamem prezentovaných exponátů a dalšími nezbytnostmi.
Katalog je celobarevný a názorně představuje bohatství sbírkového fondu NTM - trojrozměrné autentické předměty, celá pracoviště, množství úžasných modelů a také jedno velmi pěkné diorama.
Jedinou výtkou budiž absence zmínky o Františce!