Akce v roce 2015

Archeologia technica 34

Odborný seminář TMB 28. dubna 2015 (obvyklé úterý)

Seminář věnovaný zkoumání výrobních objektů a technologií archelogickými metodami. Seminář se koná v přednáskovém sále TMB. TMB naleznete zde

Archeologia Technica 2015

7. workshop starého železářství

Týden taveb na Staré huti 20.-22. května 2015

Bude realizována řada metalurgických rekonstrukcí. Již pátým rokem je součástí workshopu i výpal dřevěného uhlí v malém milíři.Starou huť naleznete zde

Preliminary program Workshop 2015 Josefov

15. Setkání v Josefovském údolí

Nejen předvedení tavby na Staré huti 23. května 2015

Tradiční veřejná akce s řadou předvedených technologií a doprovodným programem.  Na přípravě akce podílejí: Technické muzeum v Brně; Agentura ochrany přírody a krajiny – Správa CHKO Moravský kras; Město Adamov; Mendelova zemědělská a lesnická univerzita – Školní lesní podnik Křtiny; Česká speleologická společnost (ZO Býčí skála a ZO Křtinské údolí); Správa jeskyní české republiky – Správa jeskyní Moravského krasu; Archaia Brno, o.p.s.

Podzimní malý metalurgický workshop

víkend taveb na Staré huti 18.-19. září 2015