Slované na huti 2024 / 23. Setkání ve střední části Moravského krasu

V letošním roce opět proběhne akce připomínající stará řemesla kdysi typická pro krajinu střední části Moravského krasu. Důraz samozřejmě i letos klademe na činnosti železářské - tavby v replikách raně středověkých železářských pecí, pálení dřevěného uhlí a kovářskou práci. Shlédnout však bude možné podstatně více.

Stará huť u Adamova - pětice železářských pecí v květnu 2023

Setkání proběhne 25. 5. 2024, 10.00–17.00 v areálu Staré huti u Adamova

V areálu huti máme pro vás připraveny tyto aktivity:

- ukázkové tavby v replikách kusových železářských pecí používaných v okolí slovanskými hutníky v období 9. století – ukončení taveb v cca 16.00

- pálení vápna v selské vápence

- výroba dřevěného uhlí v milíři

- kovářské zpracování výsledků předchozích taveb

- pečení chleba v rekonstrukci středověké pece

- výroba dehtu

- obrazy ze života starých Slovanů – Sdružení přátel historie DAGA

Akci pořádají:

Technické muzeum v Brně

Spolek Františka

Ústav archeologické památkové péče Brno

Archeologický ústav AVČR v Brně

Sdružení přátel historie DAGA

Vstupné do expozice železářství:

dospělí – snížené vstupné ve výši 30 Kč

děti – zdarma

Možnosti parkování jsou v místě omezené, proto bude při této příležitosti možné parkování na krajnici.

V letošním roce historický autobus ze sbírek TMB zajišťovat dopravu mezi Adamovem a Starou hutí nebude.

Za surovinu pro výpal vápna a laboratorní analýzy produktu děkujeme Heidelberg Materials CZ, a.s.

Pozor / Pozor / Figyelem / Oppmerksomhet:
Z důvodu hnízdění velmi vzácného sokola stěhovavého (přestěhován z Býčí skály) je uzavřen průchod jeskyní Jáchymkou.

Je nutno využít exponovanou náhradní obchozí trasu okolo skály, jež není vhodná pro kočárky a méně zdatné turisty.

Držíme mu palce, aby letos vše dobře dopadlo - když už je okolo těch potomků takové pozdvižení.

Dny otevřených dveří v jeskyni Býčí skála proběhnou 15.–16. června, 22.–23. června a 29.–30. června 2024.