Podzimní tavba v roce 2022

Letošní podzimní tavba proběhne na Staré huti u Adamova v sobotu 1. října. Tedy Vás zveme. Ale...

... ale nebude to jen tak, neb to celé má několik háčků.
Letos je kvůli rekonstrukci uzavřena budova muzea - Kameňák. Není tedy možné navštívit expozici železářství tam se obvykle nacházející, tamní sociální zařízení, ani vylézt na ochoz vysoké pece. Díky navazující další etapě rekonstrukce zůstává stavební dvůr u budovy muzea a není tedy možné využívat tamní parkovací místa (kterých i tak není moc) a všechna auta jsou parkována u autobusové zastávky na návodní straně silnice. Tedy ta, na které stačí parkovací místo.
Letos se také člověk obtížněji dostane do Adamova, neboť je rekonstruována železniční trať Brno - Blansko a je nutno využít náhradní autobusové dopravy.
A aby toho nebylo málo, tak byly v Josefovském údolí uzavřeny (z důvodu nebezpečí hrozícího od suchých stromů) turistické cesty a je nutno chodit po silnici. Tedy jejím kraji a vrhat se co chvíli do škarpy či potoka kvůli výrazně vyššímu počtu nákladních automobilů a autobusů souvisejícímu se zmíněnou železniční velestavbou. S kácením podezřelých stromů musí Školní lesní podnik, správce dotčených pozemků, počkat na dobu po vegetačním období.
Bližší informace zde: https://www.slpkrtiny.cz/uzavirky-turistickych-tras/
Případně je možno podívat se zde (od 16 minuty 40 sekundy): https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brn...
A vše je uvedeno i na mapách.cz.

Tedy konec fňukání a k tavbám.
Původním plánem bylo tavit 17. září, tedy ve stejném datu, jako proběhla velká akce býčiskalská, ale nezadařilo se nám vše na patřičný čas zařídit.
Proto se bude tavit o dva týdny později - 1. října.

Program bude obvyklý - souběžná tavba ve dvojici rekonstrukcí raně středověkých kusových železářských pecí mezi cca 10. a 18. hodinou, podle toho, jak vše půjde. Další náročné řemeslné výroby (vápno, uhlí, dehet, slovanské ležení) provozujeme pouze v květnu.

Doufáme v to, že v příštím roce bude již vše opravdu při starém a v pořádku - s vlakem, turistickými chodníky, muzeem a Josefovské údolí bude možné bez obav navštívit.

K Býčí skále zde: https://www.muzeum-blanenska.cz/vystavy/navrat-do-byci-skaly