Milíře - výstava

V Domě přírody Moravského krasu je možno shlédnout jeden z výstupů grantu "Úloha milířišť z hlediska kulturního dědictví a ochrany přírody" - výstavu Milíře

Hlavním řešitelem tříletého letos končícího projektu, na nějž poskytla prostředky Technologická agentura České republiky, je Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. Pojednává problematiku milířování z hlediska archeologie, historie, pedologie, mikrobiologie, botaniky a půdní chemie na příkladu pěti lokalit využívaných v minulosti k milířovaní v návaznosti na železářskou výrobu - v Moravském krasu, Jeseníkách, Českém lese, Křivokládsku a v Brdech. Archeologickou část řešila Archaia Brno, z.s. a nás zajímá samozřejmě nejvíce část věnovaná našemu prostředí, tedy Moravskému krasu, jemuž je verze výstavy prezentovaná u Skalního mlýna zejména věnována.

My (Technické muzeum v Brně) jsme příjemcem některých výstupů, mohli jsme ovlivnit určité aspekty bádání v krasu a coby Spolek Františka jsme se podíleli loňským podzimním milířem (viz text na tomto webu), postaveným, vypáleným a rozebraným zejména silami Dominika Tally (s pomocí Martina Hrubého a hochů a děvčat z Archaia Brno, z.s.). Poměrně velký milíř byl dokumentován pro účely filmku, jenž by měl být součástí výstavy. Uhlí samozřejmě poslouží při hutnických činnostech.

Časosběrně kolegy z Archáje Brno zachycenou část výpalu milíře je možno shlédnout zde: https://www.facebook.com/watch/?v=802398627182283

Na počátku září bude zpřístupněna i česká verze výstavy (tedy zaměřená na lokality v Čechách) - v muzeu v Roztokách u Prahy.

Dlouhodobý pobyt v lesní tišině, podzimní sychravo, mizející obsah lahví, obcházející divá zvěř, nedostatek spánku a hygieny, toť účinný mix k rozleptání psýchy i těch nejodolnějších!