13. Workshop starého železářství

16.-17. září 2021 proběhne v areálu Staré huti u Adamova další, tentokráte kratší, workshop starého železářství.

Třinácté pokračování workshopu starého železářství proběhne ve dnech 16.-17. září 2021 náhradou za řádný květnový termín. Vše proběhne samozřejmě opět v areálu Staré huti u Adamova.
Program bude obvyklý - oprava pecí, příprava rudy a uhlí, tavby v replikách raně středověkých kusových železářských pecí, kovářské zpracování železné lupy, případně další kovářské práce. Současně bude vápenická část Spolku Františka připravovat a provádět výpal vápna. Do provozu bude uvedena a vyzkoušena dehtová pec a průběžné dojde na pečení chleba.

Milíř bude tento rok pálen nebude.

Workshop je určen odborné veřejnosti.

Kontakt:
Ondřej Merta
Technické muzeum v Brně
tel.: 541 421 426 / 770 184 617
merta@technicalmuseum.cz

Na workshop navazuje v sobotu 18. září „21. setkání ve střední části Moravského krasu” / "Slované na huti" s programem ukázek raně středověkých technologií a řemesel (tavba v kusové peci, kování, pálení vápna, pečení chleba, výroba dehtu, drobná řemesla - družina DAGA).

Hlavním pořadatelem je Technické muzeum v Brně, správce areálu Staré huti u Adamova a Spolek Františka (Sekce industriální archeologie Kruhu přátel Technického muzea v Brně). Účastí svých pracovníků se na pořádání podílí Ústav archeologické památkové péče v Brně, Archeologický ústav AV ČR v Brně, Archaia Brno z.s., Národní památkový ústav a další.