12. Workshop starého železářství

Ve dnech 16.-18. září 2020 proběhne v areálu Staré huti u Adamova další workshop starého železářství.

Dvanácté pokračování workshopu starého železářství proběhne ve dnech 16.-18. září 2020 náhradou za obvyklý květnový termín. Vše se uděje samozřejmě opět v areálu Staré huti u Adamova.
Na první den je plánována stavba repliky raně středověké železářské pece (tzv. typ s tenkou hrudí používaný ve střední části Moravského krasu v 9. století). Minimálně jedna pec by však již měla být hotova a být i v provozu, další bude následovat ve čtvrtek či pátek. Ve čtvrtek a pátek proběhnou experimentální tavby a v pátek kovářské zpracování získaných železných lup.
Ve čtvrtek budou v případě zájmu předneseny příspěvky účastníků workshopu k problematice starého železářství.

Milíř bude tento rok pálen v pozdějším podzimním termínu.

Workshop je určen odborné veřejnosti.

Kontakt
Mgr. Ondřej Merta
Technické muzeum v Brně
tel.: 541 421 426 / 770 184 617
merta@technicalmuseum.cz

Na workshop navazuje v sobotu 19. září „Dvacáté setkání ve střední části Moravského krasu” / "Slované na huti" s programem ukázek raně středověkých technologií a řemesel (tavba v kusové peci, kování, pálení vápna, pečení chleba, výroba dehtu).

Hlavním pořadatelem je Technické muzeum v Brně, správce to areálu Staré huti u Adamova a Spolek Františka (Sekce industriální archeologie Kruhu přátel Technického muzea v Brně). Účastí svých pracovníků se na pořádání podílí Ústav archeologické památkové péče v Brně, Archeologický ústav AV ČR v Brně, Archaia Brno z.s., Národní památkový ústav a další.

Upozorňujeme na možnost omezení či zrušení akce v návaznosti na případná doporučení či nařízení vlády ČR v souvislosti s nemocí Covid-19, které bude Technické muzeum v Brně jako příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR (a hlavní pořadatel a správce areálu Staré huti u Adamova) samozřejmě respektovat.
Sucha a s ním spojeným nebezpečím požáru se nejspíše v letošním roce obávat nemusíme.
Howg!