Přání do nového roku 2020

Přání Spolku Františka p.t. publiku do nového roku 2020.

Členům i nečlenům, příznivcům i zvědavcům si dovoluji za generální ředitelství Spolku Františka popřát do roku 2020 hodně zdraví a spokojenost, přiměřeně a rozumně štěstí a hmotných statků.
Tedy vlastně to stejné co vloni
A ať se potkáme a dobrou vůli pospolu máme. Ostatně by si z nás ten svět mohl vzít příklad, jak spolu pěkně vycházíme - železáři, uhlíři a dokonce i ti vápenici a jiní pronárodové.

Na Žďár!

O.M.