Milíř v podzimních barvách

Přinejmenším druhým rokem se nacházíme v uhelném deficitu, který musel být řešen v průběhu květnových workshopů rozrýpáním páleného milíře, aby mohly proběhnout všechny plánované experimenty. I když se uhlíři statečně tvářili, že jim to vlastně skoro ani moc nevadí, přece jen bude lepší nechat je příště v klidu dokončit prácí.

Kolega nejpracovitější (tedy Dominik) se rozhodl strávit svoji dovolenou nápravou výše popsaného problému, tedy stavbou a výpalem milíře a nám nezbylo, nežli mu alespoň trošku pomoci. Milíř Dominik staví od soboty 12. října a hotov k zapálení by měl být ráno v sobotu 19. října. Dříví pochází z námi vykácené paseky (viz starší příspěvky) a pěti metry tvrdého štípaného dříví nám též přispěla Agronomická fakulta Mendelovy univerzity. Je vhodné dodat, že celý jarní milíř byl postaven taktéž ze dřeva darovaného Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity v rámci spolupráce s naším muzeem (Technickým muzeem v Brně). Dřevo tentokráte přivezli muzejní kolegové.
Ruku k dílu přiložil i Dominikův tatínek (viz titulní foto) a Martin Barák, který trpělivě vykřovinořezal celý širokodaleký hutní plac a současně tak obstaral materiál na vnitřní plášť milíře.
Stay tuned!

Galerie: