19. Setkání ve střední části Moravského krasu / Slované na Huti

V sobotu 25. května 2019 proběhne na Staré huti u Adamova tradiční akce pro veřejnost nazvaná Slované na huti (tedy naše muzejní polovice Setkání ve střední části Moravského krasu, pořádaného již od roku 2001).

V areálu huti budou v sobotu 25. května 2019 v čase mezi 9:30-17:00 předvedeny tyto aktivity:

– volně přístupná expozice železářství
– ukázkové tavby v replikách kusových železářských pecí používaných v okolí slovanskými hutníky v období 9. století – ukončení taveb v 16.00 hod (cca).
– pálení dřevěného uhlí v milíři (stavba milíře bude probíhat od 18. května, jeho zapálení je naplánováno na pondělí 20. května, v sobotu 25. května bude milíř rozebírán)
– pálení vápna v selské vápence
– kovářské zpracování výsledků předchozích taveb
– odlévání barevných kovů tradiční metodou do hliněných forem
– pečení chleba v rekonstrukci středověké pece
– výpal keramiky
– výroba dehtu
– obrazy ze života starých Slovanů – Sdružení přátel historie DAGA

Setkání u příležitosti Mezinárodního dne muzeí a Evropského dne parků pořádají:

Technické muzeum v Brně / AOPK – Správa CHKO Moravský kras / ARCHAIA Brno, z.s. / Spolek Františka / Ústav archeologické památkové péče Brno / Hornicko–historický spolek Planá / Sdružení přátel historie DAGA a další naši milí spolupracovníci a spolupracovnice.

Parkování v místě je omezeno!

Jízdní řád autobusu Technického muzea v Brně / 25. května 2019

Adamov / zastávka - Stará huť u Adamova
odjezd: 8:30 / 9:30 / 10:30 / 12:30 / 13:30 / 14:30 / 15:30 / 16:30

Stará huť u Adamova - Adamov / zastávka
odjezd: 9:15 / 10:15 / 12:15 / 13:15 / 14:15 / 15:15 / 16:15 /

Stará huť u Adamova - Brno / Řečkovice
odjezd: 17:15

Dřevo na stavbu milíře (a následný výpal uhlí pro naše pece) laskavě poskytne/poskytla Mendelova univerzita v Brně.
Za surovinu pro výpal vápna a laboratorní analýzy produktu děkujeme Českomoravskému cementu a.s.

Jeskyně Býčí skála
Jeskyně nebude v obvyklých květnových termínech kvůli ochraně hnízdících dravců přístupná!
Vstup do jejího okolí je zakázán!

Dny otevřených dveří proběhnou v termínech 15.-16. června, 22.-23. června a 29.-30. června 2019.

viz: http://www.byciskala.cz

Jeskyni má ve své správě speleologická skupina ZO 6–01 Býčí skála České speleologické společnosti.