11. workshop starého železářství

Ve dnech 22.-24. května proběhne v areálu Staré huti u Adamova další workshop starého železářství

Již jedenácté pokračování workshopu starého železářství proběhne ve dnech 22.-24. května 2019 v areálu Staré huti u Adamova.
Na první den je plánována stavba replik raně středověkých železářských pecí (tzv. typ s tenkou hrudí používaný ve střední části Moravského krasu v 9. století). Ve čtvrtek a pátek proběhnou experimentální tavby a v pátek kovářské zpracování získaných železných lup.
Ve čtvrtek budou předneseny příspěvky účastníků workshopu k problematice starého železářství.

Tradiční milíř bude stavěn 18. a 19. května a zapálen v pondělí 20. května.

Workshop je určen odborné veřejnosti.

Kontakt
Mgr. Ondřej Merta
Technické muzeum v Brně
tel.: 541 421 426 / 770 184 617
merta@technicalmuseum.cz

Na workshop navazuje v sobotu 25. května „Devatenácté setkání ve střední části Moravského krasu” / Slované na huti, pořádané TMB, Správou CHKO Moravský kras, Archaia Brno o.p.s., Mendelovou univerzitou – ŠLP Křtiny, společností living history DAGA a dalšími organizacemi a spolky, s programem ukázek raně středověkých technologií a řemesel (tavba v kusové peci, kování, pálení vápna, odlévání barevných kovů, pečení chleba, výpal keramiky, výroba dehtu).

V letošním roce nebude v tomto datu veřejnosti opět přístupná jeskyně Býčí skála!