Květnové pečivo!

Neračte mít obavy, účelem příspěvku není nabízet staré pečivo, nýbrž nastínit první zkušenosti s novou pekařskou pecí, v Josefově již třetí.

První z pecí musela ustoupit rozvoji hutnické výroby a zůstal po ní soklík, na němž bylo již zbudováno několik šachtových pecí – ať již laténských rodiny Kmošků, nebo postavených a obsloužených Honzou Lokajíčkem a později i bratry Jihoslovany (a též sestrami). Pec byla v loňském roce přísně vědecky destruována a dokumentována, o čemž si bude možno přečíst v letošní Archeologii technice. Prostor, v němž druhdy stával Mr. Pekař je využíván k pražení rudy.
Pec byla přestěhována do neželezářské části okrsku a zbudována dle více méně stejného šématu a též s klenbou vyztuženou curry (čti kari) sítí. Lišila se umístěním komínku (u nové vpředu, u staré vzadu). Vzorem oběma pecím byl archeologický nález kolegů z Archaia Brno z ulice Pekařská. Nutno ještě dodat, že pece měly několik dalších sourozenců, neboť inspirovaly stavitele pecí na různých místech Čech i Moravy (pisatel ví o čtyřech takových). Kari sítě bylo použito, neboť všechny naše pece jsou ponechány na pospas rozmarům počasí i okolojdoucích a kovová podpora umožnila delší přežití.

Nicméně vlivem žáru i ne úplně ideální konstrukce se klenba nové pece začala sesedat a v loňském podzimu dospěl Petr Kos k rozhodnutí pec rozebrat a postavit ji znova. Na podzim již ke stavbě nedošlo a s blížícím se květnem jsme někteří začínali mít obavy z toho, že budeme bez chleba našeho vezdejšího. Naše obavy se naštěstí ukázaly být lichými a společným úsilím Petra Holuba, Martina Baráka a Václava Kolaříka (a jiných) se z cihel dovezených z výzkumu bývalé Vlněny 01 na ulici Přízově, resp. z bouraných příček v paláci Th. a E. Bochnera von Stražisko, vyklubala nová chlebová pec, tentokráte s klenbou dvojitou. Měla by tak lépe odolávat různým nepřízním a též lépe akumulovat teplo.
Během předworkshopu, workshopu i Setkání vydala pec mnohé plody (chleba, buchty, rohlíky), které v zásadě velmi svižným tempem zmizely v přítomných. Prvním pečivem v nové peci byly v neděli 20. května buchty.
Rádi bychom pec na zimu opatřili stříškou, aby nám déle vydržela.

Hoši z Archaia Brno pomáhali též se stavbou pece (identického vzoru) u vodního mlýna ve Slupi v roce 2007. Nebo to nejspíš bylo naopak - oni stavěli a my pomáhali. S jednou zásadní opravou vydržela pec do roku 2010, používána vždy v rámci zářijových Slavností chleba. Poté na místě zahrádky, v níž byla umístěna, vyrostla nová užitková přístavba (na starém půdorysu).

Shrnutí zkušeností s předchozími pecemi i tipy ku pečení je možno nalézt ve starším příspěvku (2015) Martina Baráka na tomto webu.
Další obrázky ze stavby o několik příspěvků před tímto.

Autoři fotografií: Martin Barák, Ondřej Merta

Galerie: