Wootz a tavení během Velikonoc 2015

Shodou okolností se letos konal mimořádný týden taveb v Josefově během velikonočního týdne (4.4. - 10.4.2015), ve spolupráci s rakouskými kolegy Johannem Kuzelem a Erichem Polackem (oba z vídeňské univerzity, Institut Mineralogie a Krystalografie).
Program byl nabitý - jádrem byly obligátní tavby rozličných typů rud, případně ještě ředěných rudickým pískem, pro otestování vlivu zvýšeného obsahu hlušiny na průběh procesu ve slovanských kusových pecích s tenkou hrudí z 11. století. Tyto pokusy střídaly pokusné tavby legendární perskoindické oceli wootz, známé též jako "pravý damašek", ve specializované výhni a kelímkách vlastní výroby z místních surovin, které vyústily v získání prvních kvalitních ingotů, používaje jako suroviny železa, vyrobeného z místní olomučanské limonitové rudy. Ve spolupráci se sdružením Lipka byl též proveden pokusný výpal dřevěného uhlí v uhelné jámě v obci Krásensko. Vybrané fotografie z této akce lze najít v galerii níže.

Galerie: