Podzimní tavby 2017

Na weekend 23. a 24. září jsou naplánovány letošní podzimní experimentální tavby. Srdečně Vás zveme.

Obvyklí pořadatele, tedy Technické muzeum v Brně, Spolek Františka, Středoevropská cesta železa a Archaia Brno, si dovolují co nejsrdečněji pozvat P.T. publikum ku shlédnutí letošních podzimních experimentálních taveb.
Ty se uskuteční o weekendu 23. a 24. září na obvyklem místě - v areálu Staré huti u Adamova.
Jsou naplánovány čtyři experimentální tavby. Cílem je vyzkoušet při trojici taveb s olomučanskou goethitovou rudou vliv různého poměru dřevěného uhlí vůči rudě na nauhličení výsledné houby/lupy. Při poslední tavbě bude využito rudy podvakráte pražené a drcené v květnu, jejíž podstatu zatím uchováme v tajemnosti.
Tavby budou probíhat cca mezi 9.00-17.00.
Změna programu či jeho zrušení při opravdu velmi nehezkém počasí vyhrazena.