Tavby započali, takto jsou zvolali...

Poslední doplnění barvitých obrazů před započetím hlavních hutnických dějů v Josefově (Staré huti u Adamova).

Již ve čtvrtek proběhla první tavba (pec č. 2 - to je ta nejhezčí). Dominik nemohouce snést, že nebyla vybrána ta jeho (č. 3, osobitě zpracovaná tak, aby nebyl vložen ni zlomek zbytečné energie) sabotoval tavbu tím, že vybral nevhodnou rudu, hoši zhotovili "čižmu" a tak jsme nezačali právě nejlépe. Takových prkotin se ale neohrožený výzkumník nezalekne a tak v neděli pozdě večer bylo již hotovo taveb sedm. Mimo zmíněné po dvou s okujemi, sideritem a místním goethitem.

Ač je milíř objemem dvojnásobný oproti jiným rokům, je již v podstatě díky velmi silnému větru hotový. Opět to ukazuje nevyzpytatelnost některých dějů, které si bez ohledu na pořadatele běží naštěstí po svém. Ke stávající dvojici uhlířů se přidali další dva, kteří přispěli i k uklizení a zušlechtění pracoviště (viz. poznámka k tavbám).

Jiří Kadera se vrhl na svoji letošní hlavní činnost - výrobu dehtu. Adaptoval opustěnou keramickou pec, spustil svůj aparát a již vyrobil alespoň 6 litrů dehtu. Část by měla posloužit k namíchání kolomazi k mazání repliky středověkého stavebního jeřábu na Špilasu. A možná nachystáme peří, kdyby byl někdo z návštěvníků extra chytrý.

Ve vápenickém okrsku na krátkou chvíli činnost ustala, neb vápeník doopravil pec - plánuje už jen nějaké parkové úpravy v okolí - a v nejbližších dnech začne pec plnit. Zakryl ji plachtou před zraky kolemjdoucích, takže se buď obává nepřízně počasí, nebo naší kritiky. Nebo bude velmi slavnostní odhalení.

Došlo i na pražení dalších rud, z nichž některé nejsou tak úplně železné.