DP EXPERIMENTÁLNÍ VÝROBA ŽELEZA V PECI Z DOBY VELKÉ MORAVY

První dokumentované tavby na Staré Huti jsou zahrnuty v mé diplomové práci, kterou jsem obhájil v roce 1995. Jakkoliv mohou být první pokusy a výtěžky v množství spíše laboratorním z dnešního pohledu skromné, nějak se začít musí. Konec konců, trvalo dalších 13 let, než jsme se mohli pochlubit několikakilogramovým čistým a hutným kusem železa.
Laskavého čtenáře upozorňuji, že informace a závěry v diplomové práci uvedené odpovídají našemu tehdejšímu stupni poznání a je možné že byly od té doby upřesněny či dokonce vyvráceny a nahrazeny.

Končím citátem mého oblíbeného H. H. Munroa: "Je strašné si pomyslit, že vnukové jiných lidí mohou jednoho dne vstát a nazvat tě roztomilým. Jsou chvíle, kdy sympatizuješ s Herodesem."

Přílohy PDF: 
Citace: 
Barák, M.: Tavby v Peci s tenkou hrudí, Diplomová práce, VUT Brno - Fakulta Strojní 1995

Rubrika:

Komentáře

Obrázek uživatele martin

Skenovaný dokument je jeden z originálů, který jsem pořizoval pro sebe a z finančních důvodů jsem jej nenechal vázat ve standardní vazbě. Z praktických důvodů jsem do vazby přidal i posudek oponenta. Originál včetně standardní úpravy vnější vazby by měl být k dispozici v knihovně VUT Brno, FS (odbor slévárenství).